Sunday, July 10, 2011

woh afsana jisse anjam tak lana na ho mumkini
usse khubsurat mod de kar chodna hi accha hota hia...