Monday, March 30, 2009

Na kar pyar itna apne kaam se,
Na kar pyar itna apne kaam se, ki tumhe nakara kar de,
nazare utha ke dekh duniya mein cheeze aur bhi hai dil lagane ko !!

No comments: