Tuesday, September 7, 2010

...!!

Rahein kabhi musafir ka intezar nahi karti... woh khud hi manzil hai aur khud hi raasta hai.

No comments: